Àrea Comptable

  • Implantació de sistema comptable
  • Gestió de la comptabilitat
  • Assessorament i seguiment comptable
  • Organització del departament comptable
  • Anàlisi de balanços i comptes anuals
  • Regularització i tancament comptable
  • Informes de situació financera

 

 

 

OFICINA MANRESA

Passeig Pere III, 30, 1r B
08242 Manresa
Telèfon: 938 723 744
Fax: 938 724 763
manalbens@economistes.com


 

OFICINA BARCELONA

Avda. Diagonal, 440, 1r 1a
08037 BARCELONA
Telèfon: 938 723 744
Fax: 938 724 763
manalbens@economistes.com