Àrea Mercantil

  • Constitució de societats mercantils
  • Adquisicions d empreses, fusions, escissions i absorcions
  • Preparació de convocatòries de les Juntes Generals
  • Representació a les Juntes d’accionistes
  • Ampliacions i disminucions de capital
  • Planificació i modificacions estatutàries
  • Concurs de creditors

 

 

 

OFICINA MANRESA

Passeig Pere III, 30, 1r B
08242 Manresa
Telèfon: 938 723 744
Fax: 938 724 763
manalbens@economistes.com


 

OFICINA BARCELONA

Avda. Diagonal, 440, 1r 1a
08037 BARCELONA
Telèfon: 938 723 744
Fax: 938 724 763
manalbens@economistes.com