Crisi sanitària i terminis de prescripció

A conseqüència de la crisi sanitària, el termini de prescripció en moltes declaracions tributàries s’ha ampliat 78 dies.

Crisi sanitària i terminis de prescripció

Una de les mesures adoptades per a pal·liar els efectes de la covid-19 va ser la de declarar els 78 dies transcorreguts entre el 14 de març i el 30 de maig de 2020 com a «no computables» a efectes tributaris. I aquesta mesura tindrà incidència en el futur, per la qual cosa convé no oblidar-la:

  • El termini de prescripció de les declaracions el termini legal de presentació de les quals es va produir abans del 14 de març —i que en aquesta data encara no havien prescrit—, ara és de 4 anys i 78 dies. Per exemple, si l’IRPF de 2016 prescrivia el 30 de juny de 2021 —quatre anys després de la fi del termini voluntari de pagament—, ara Hisenda en pot notificar la revisió fins el 6 de setembre de 2021 (78 dies més tard).
  • Aquesta ampliació de terminis també afecta les comprovacions i inspeccions que Hisenda hagués iniciat abans del 14 de març i que en aquesta data encara no haguessin finalitzat. Per exemple, si el 3 de febrer de 2020 Hisenda va iniciar una inspecció de l’impost sobre societats de 2018, l’hauria hagut de finalitzar el 3 d’agost de 2021 (18 mesos després). No obstant això, amb l’ampliació de terminis que hem comentat, ara podreu finalitzar-la fins el 20 d’octubre del mateix any.

 

Si Hisenda us notifica l’inici d’algun procediment de comprovació o inspecció, els nostres professionals us representaran i us assessoraran convenientment.

 

 


Vols rebre les nostres notícies?
SUBSCRIU-TE ARA A LA NEWSLETTER D'ACTUALITAT