Exempció per a determinats subministraments sanitaris

S’ha ampliat fins el 31 d’octubre

Exempció per a determinats subministraments sanitaris

SI la vostra empresa es dedica a la fabricació i/o comercialització de subministraments sanitaris, recordeu que, per a pal·liar els efectes de la covid-19, molts d’aquests productes van quedar exempts d’IVA entre el 23 d’abril i el 31 de juliol de 2020.

Doncs bé, aquesta mesura s’ha prorrogat per a les entregues que es duguin a terme fins el proper 31 d’octubre de 2020. Si la vostra empresa es veu afectada per aquesta mesura, tingueu en compte el següent:

  • El fet de no repercutir IVA per aquestes vendes no impedeix que us deduïu l’IVA suportat ni us obliga a aplicar el règim de prorrata. A aquest efecte, Hisenda considerarà que seguiu repercutint IVA, però a un tipus del 0%.
  • L’exempció només és aplicable en compres interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries dutes a terme per aquells clients vostres que siguin entitats de dret públic, clíniques o hospitals o entitats de caràcter social.

Proposeu a aquests clients que augmentin les seves adquisicions de subministraments mèdics durant aquestes setmanes i fins el 31 d’octubre. Com que aquestes entitats no es poden deduir l’IVA suportat i aquest els suposa un cost major, això els suposa un petit avantatge fiscal.

 

Feu clic aquí per a accedir al Reial decret llei 27/2020, que amplia l’aplicació del tipus d’IVA del 0% a determinats subministraments mèdics (vegeu la quarta disposició addicional i l’annex final en què apareix el detall de subministraments sanitaris afectats).

 

 


Vols rebre les nostres notícies?
SUBSCRIU-TE ARA A LA NEWSLETTER D'ACTUALITAT