Jubilació al 2021

Recordeu a quina edat es podran jubilar els treballadors el 2021.

Jubilació al 2021

L’edat de jubilació augmenta cada any de manera progressiva fins el 2027. En aquest moment, la jubilació serà possible als 67 anys (o als 65 si s’acrediten 38 anys i 6 mesos cotitzats).

Si un treballador es vol jubilar el 2021, ho podrà fer als 65 anys si acredita 37 anys i 3 mesos o més de cotització. Si no és així, l’edat de jubilació serà de 66 anys. Per exemple, si un treballador té 64 anys i en complirà 65 el novembre de 2021, es podrà jubilar el novembre, quan compleixi els 65, si en aquest moment té cotitzats al menys 37 anys i 3 mesos.

Respecte al càlcul de la pensió, primer es calcula la base reguladora —segons els bases de cotització acreditades durant els últims anys—, i sobre l’import obtingut s’aplica un percentatge que varia en funció dels anys. Doncs bé:

  • El 2021, la base reguladora es calcula sumant les bases dels últims 24 anys i dividint la quantitat resultant entre 336.

 

  • Respecte a l’import de la pensió, pels primers 15 anys cotitzats s’aplica un 50 % de la base reguladora. El 2021, a partir del setzè any cotitzat, el percentatge s’incrementa pels primers 106 mesos en un 0,21 % per cada mes, i pels 146 mesos següents se suma un 0,19 % per cada mes addicional. Així, per a poder-se jubilar el 2021 amb el 100 % de la base reguladora, s’ha d’haver cotitzat durant 36 anys (15 anys + 106 mesos + 146 mesos).

 

 

Us assessorem sobre totes les qüestions laborals que afecten les empreses i els treballadors.