Rectificació d’autoliquidacions

Si teniu dubtes sobre l’aplicació d’un incentiu fiscal determinat, utilitzeu una via conservadora però eficaç.

Rectificació d’autoliquidacions

En ocasions les empreses tenen dubtes sobre si els és aplicable o no un incentiu fiscal determinat. I per a evitar riscos i possibles sancions, opten per no aplicar-lo.

Abans d’actuar d’aquesta manera recordeu que si un contribuent aplica un incentiu en base a una interpretació raonable de la norma, Hisenda no el pot sancionar. Si finalment els tribunals donen la raó a Hisenda, aquesta pot exigir la quota no ingressada al seu dia i els interessos de demora, però no pot aplicar sancions.

No obstant això, el concepte interpretació raonable també pot ser objecte de controvèrsia, per la qual cosa el risc de ser sancionat gairebé mai desapareix del tot. Doncs bé, existeix una alternativa eficaç per a evitar aquest risc: presentar l’autoliquidació seguint el criteri més conservador —sense aplicar l’incentiu— i, un cop presentada, instar-ne la rectificació al·legant la procedència d’aquest benefici i sol·licitant la devolució de l’ingrés efectuat en excés.

D’aquesta manera el contribuent evita ser sancionat si finalment s’imposa la interpretació més perjudicial als seus interessos (el màxim que passarà és que li deneguin la rectificació sol·licitada).

 

 

Els nostres professionals us informaran sobre tots els incentius fiscals aplicables a la vostra empresa.

 

 


Vols rebre les nostres notícies?
SUBSCRIU-TE ARA A LA NEWSLETTER D'ACTUALITAT