Venda de participacions: ajust de preu

Si vendreu unes participacions, prevegeu una compensació si penseu que el comprador les revendrà a un preu superior

Venda de participacions: ajust de preu

Quan un soci rep una oferta de compra d’un altre soci o d’un tercer, pot tenir dubtes respecte a que el preu que li ofereixen estigui per sota del preu real de mercat. Pot ocórrer, fins i tot, que l’adquirent ja tingui planificada la revenda d’aquestes participacions a un preu superior.

Per a evitar suspicàcies en aquest tipus d’operacions i facilitar la negociació entre socis, es pot pactar que el preu de venda es reajustarà a l’alça si el comprador revèn les participacions a un preu superior. Aquest pacte és lícit i cal que reculli els aspectes següents:

  • El termini durant el qual el venedor tindrà dret al reajustament de preu.
  • El percentatge de preu superior a partir del qual es durà a terme aquest reajust.
  • El nombre de participacions la revenda de les quals activarà el reajust (per exemple, si revèn un percentatge de les participacions determinat).
  • I l’import de la compensació per reajust.

També cal pactar penalitzacions per possibles incompliments. Per exemple, si s’oculta la venda o si es simula que s’ha efectuat a un preu inferior, o si es signa una opció de venda de les participacions que es pot exercitar després del termini d’aplicació de la clàusula.

 

 

El nostre despatx us pot assessorar en els processos de compravenda de participacions o accions.