Interessos per demora en el pagament d’operacions comercials

Amb aquesta eina podreu calcular els interessos de demora.

Interessos per demora en el pagament d’operacions comercials

Algunes empreses tenen clients que s’endarrereixen en el pagament de factures i que demanen un termini addicional. Doncs bé, si aquestes empreses volen cobrar interessos pel retard, podeu calcular-los amb l’eina que hem preparat.

Situació habitual

En les relacions comercials és habitual que algun client no pugui atendre un pagament i sol·liciti un termini addicional. Si una empresa es troba en aquesta situació i voleu acceptar el retard però a canvi que el vostre client us pagui interessos, tingueu en compte:

  • N’hi ha prou que el deutor incompleixi el termini de pagament pagat perquè l’empresa pugui reclamar interessos de demora.
  • Aquesta empresa podrà reclamar l’interès que hàgiu pactat. Si no heu pactat res, es pot exigir l’interès de demora que cada semestre fixa el Ministeri d’Economia.